دسته بنـدی محصـولات

نیمست (۵۱)

گوشواره (۱۲۷)

گردنبند (۹۶)

زنجیر (۲۹)

دستبند (۱۰۶)

پلاک (۲)

پابند (۲۷)

انگشتر (۹۵)